ฝากถอนเงิน

Ggold1688 ฝาก-ถอนเงินกับ Gggold1688 ด้วยตัวเองบริการตลอด 24 ชั่วโมง

ฝากถอนเงิน ggold1688

สมาชิกของ Ggold1688 สามารถแจ้งฝากเงินเข้ายูสเซอร์ หรือถอนเงินออกจากยูสเซอร์ ได้ด้วยตัวเองตลอด 24 ชั่วโมง แบบไม่จำกัดจำนวนครั้งในการถอน และจำกัดจำนวนขั้นต่ำในการฝาก-ถอน เพียงท่านแจ้งฝาก-ถอน ตามช่องทางการ ฝาก-ถอน ที่เรากำหนดไว้ให้ เจ้าหน้าที่ก็จะดำเนินการให้ท่าน ภายในเวลาเพียง 2 นาทีเท่านั้น ซึ่งช่องทางการฝาก-ถอน และวิธีการฝาก-ถอนของ Ggold1688 มีดังนี้

Ggold1688 มีธนาคารสำหรับฝาก-ถอนทั้งหมด 4 ธนาคาร ดังนี้
1. ธนาคารไทยพาณิชย์
2. ธนาคารกสิการไทย
3. ธนาคารกรุงเทพ
4. ธนาคารกรุงไทย

วิธีโอนเงินฝากเข้ายูสเซอร์
1. โอนทางตู้ ATM
2. โอนทางตู้ฝากเงินสด
3. โอนทาง Mobile Banking
4. โอนทาง Internet Banking

ขั้นตอนการฝากเงินเข้ายูสเซอร์ ผ่านช่องทางการฝาก มีดังนี้

1. ฝากเงินเข้ายูสเซอร์ทาง LINE
– สมาชิกต้องดาวน์โหลด และติดตั้งแอพพลิเคชั่น LINE ในโทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ต
– จากนั้นเพิ่มบัญชี LINE ของ Ggold1688
– แจ้งฝากเงินกับเจ้าหน้าที่ในห้องแชท
– แจ้งชื่อยูสเซอร์ เบอร์โทรศัพท์ และยอดฝาก
– แจ้งสลิปโอนเงิน วิธีการโอน (ATM, Mobile Banking, Internet Banking, ตู้ฝากเงินสด) ให้ชัดเจน
– รอเจ้าหน้าดำเนินการ
– รับข้อความยืนยัน ทำรายการสำเร็จ จากเจ้าหน้าที่

2. ฝากเงินเข้ายูสเซอร์ผ่าน Call center
– ต่อสายโทรศัพท์ไปยังพนักงาน ผ่านเบอร์ Call center ที่แจ้งหน้าเว็บบราว์เซอร์
– แจ้งเจ้าหน้าที่ปลายสาย ว่าต้องการฝากเงินเข้ายูสเซอร์
– แจ้งชื่อยูสเซอร์ และเบอร์โทรศัพท์ และยอดที่ต้องการฝาก
– แจ้งจำนวนเงินที่โอน วันเวลาที่โอน และวิธีการโอนเงิน (ATM, Mobile Banking, Internet Banking, ตู้ฝากเงินสด) ให้ชัดเจน
– รอเจ้าหน้าที่ดำเนินการ
– รับข้อความยืนยัน ทำรายการสำเร็จ จากเจ้าหน้าที่

3. ฝากเงินเข้ายูสเซอร์ทางเว็บไซต์อัตโนมัติ
– สมาชิกต้องเปิดเว็บบราว์เซอร์ของ Ggold1688
– คลิกเลือกเมนูแจ้งฝาก บนปุ่มฝาก-ถอนหน้าเว็บไซต์
– กรอกรายละเอียดการฝาก ชื่อยูสเซอร์ เบอร์โทรศัพท์ จำนวนเงินที่ฝาก วิธีการโอนเงิน (ATM, Mobile Banking, Internet Banking, ตู้ฝากเงินสด) วันและเวลาการโอนเงิน ให้ละเอียด
– กดยืนยัน
– รอเจ้าหน้าที่ดำเนินการ
– รับข้อความยืนยัน ทำรายการสำเร็จ จากเจ้าหน้าที่

4. ฝากเงินเข้ายูสเซอร์ ทางแชทสด
– สมาชิกจะต้อวเปิดเว็บบราว์เซอร์ของ Ggold1688
– แจ้งฝากเงิน หน้าต่างเว็บแชท ที่เด้งมามุมขวาล่างของหน้าจอ
– แจ้งชื่อยูสเซอร์ เบอร์โทรศัพท์ และจำนวนเงินที่ต้องการฝาก
– แจ้งสลิปโอนเงิน และวิธีการโอน(ATM, Mobile Banking, Internet Banking, ตู้ฝากเงินสด) ให้ละเอียด
– รอเจ้าหน้าดำเนินการ
– รับข้อความยืนยัน ทำรายการสำเร็จ จากเจ้าหน้าที่

ขั้นตอนการถอนเงินจากยูสเซอร์ ผ่านช่องทางการถอน มีดังนี้

1. ถอนเงินจากยูสเซอร์ผ่าน LINE
– สมาชิกต้องดาวน์โหลด และติดตั้งแอพพลิเคชั่น LINE ในโทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ต
– เพิ่มบัญชี Ggold1688
– พิมพ์ข้อความแจ้งถอนเงินในห้องแชท
– แจ้งชื่อยูสเซอร์ เบอร์โทรศัพท์ ยอดที่ต้องการถอน ยอดทั้งหมดในยูสเซอร์
– แจ้งบัญชีธนาคาร เช่น ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี นายใหญ่ ดวงใจ (บัญชีต้องตรงกับข้อมูลการแจ้งสมัครสมาชิก)
– รอเจ้าหน้าที่ดำเนินการ 2 นาที
– รับข้อความยืนยัน ทำรายการสำเร็จ

2. ถอนเงินจากยูสเซอร์ทาง Call center
– สมาชิกต่อสายโทรศัพท์ถึงพนักงาน ตามเบอร์โทร Call center ของ Ggold1688
– แจ้งถอนเงินจากยูสเซอร์เกมส์
– แจ้งชื่อยูสเซอร์ เบอร์โทรศัพท์ ยอดที่ต้องการถอน ยอดทั้งหมดในยูสเซอร์
– แจ้งบัญชีธนาคาร เช่น ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี นายใหญ่ ดวงใจ (บัญชีต้องตรงกับข้อมูลการแจ้งสมัครสมาชิก)
– รอเจ้าหน้าที่ดำเนินการ 2 นาที
– รับข้อความยืนยัน ทำรายการสำเร็จ

3. ถอนเงินจากยูสเซอร์ ทางเว็บไซต์อัตโนมัติ
– สมาชิกต้องเปิดเว็บบราว์เซอร์ของ Ggold1688
– เลือกปุ่มถอน บนเมนูฝาก-ถอนหน้าเว็บไซต์
– กรอกรายละเอียดการถอน ชื่อยูสเซอร์ เบอร์โทรศัพท์ ยอดที่ต้องการถอน ยอดทั้งหมดในยูสเซอร์ บัญชีธนาคาร เช่น ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี นายใหญ่ ดวงใจ (บัญชีต้องตรงกับข้อมูลการแจ้งสมัครสมาชิก)
– กดยืนยัน
– รอเจ้าหน้าที่ดำเนินการ 2 นาที
– รับข้อความยืนยัน ทำรายการสำเร็จ

4. ถอนเงินจากยูสเซอร์ ทางแชทสด
– สมาชิกต้องเปิดเว็บบร์เซอร์ของ Ggold1688
– แจ้งถอนเงิน หน้าต่างเว็บแชท มุมขวาล่างของหน้าจอ
– แจ้งชื่อยูสเซอร์ เบอร์โทรศัพท์ ยอดที่ต้องการถอน ยอดทั้งหมดในยูสเซอร์
– แจ้งบัญชีธนาคาร เช่น ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี นายใหญ่ ดวงใจ (บัญชีต้องตรงกับข้อมูลการแจ้งสมัครสมาชิก)
– รอเจ้าหน้าที่ดำเนินการ 2 นาที
– รับข้อความยืนยัน ทำรายการสำเร็จ
หากท่านได้รับยอดเงินเข้ายูสเซอร์ หรือบัญชีช้ากว่า 2 นาที ให้ท่านแจ้งเจ้าหน้าที่ ผ่านช่องทางการฝากที่ท่านดำเนินการอีกครั้งเพื่อตรวจสอบ หรือหากพบปัญหาอื่น ๆ เพิ่มเติม ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ของ Ggold1688 ทาง Call center ได้ตลอด 24 ชั่วโมง