ส่วนหน้าแรก

ราคาทอง

ราคาทองคำประจำวันที่ 5 ตุลาคม 2564

ราคาทองคำประจำวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ราคาทองคำตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ ประจำวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ชนิดทอง ราคารับซื้อ กรัมละ ราคารับซื้อ บาทละ ราคาขาย บาทละ ทองคำแท่ง 96.5% n/a 28,000.00 ...
อ่านเพิ่มเติม
ราคาทอง

ราคาทองคำประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

ราคาทองคำประจำวันที่ 30 กันยายน 2564 ราคาทองคำตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564 ชนิดทอง ราคารับซื้อ กรัมละ ราคารับซื้อ บาทละ ราคาขาย บาทละ ทองคำแท่ง 96.5% n/a 27,650.00 ...
อ่านเพิ่มเติม
ราคาทอง

ราคาทองคำประจำวันที่ 26 เมษายน 2562

ราคาทองคำประจำวันที่ 26 เมษายน 2562 ราคาทองคำตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ ประจำวันที่ 26 เมษายน 2562 ชนิดทอง ราคารับซื้อ กรัมละ ราคารับซื้อ บาทละ ราคาขาย บาทละ ทองคำแท่ง 96.5% n/a 19,350.00 ...
อ่านเพิ่มเติม
ราคาทอง

ราคาทองคำประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561

ราคาทองคำตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ชนิดทอง ราคารับซื้อ กรัมละ ราคารับซื้อ บาทละ ราคาขาย บาทละ ทองคำแท่ง 96.5% n/a 19,100.00 19,200.00 ทองรูปพรรณ 96.5% 1,237.00 ...
อ่านเพิ่มเติม
ราคาทอง

ราคาทองคำประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ชนิดทอง ราคารับซื้อ กรัมละ ราคารับซื้อ บาทละ ราคาขาย บาทละ ทองคำแท่ง 96.5% n/a 19,000.00 19,100.00 ทองรูปพรรณ 96.5% 1,231.00 18,661.96 ...
อ่านเพิ่มเติม
ราคาทอง

ราคาทองคำประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2561

ราคาทองคำตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ชนิดทอง ราคารับซื้อ กรัมละ ราคารับซื้อ บาทละ ราคาขาย บาทละ ทองคำแท่ง 96.5% n/a 19,100.00 19,200.00 ทองรูปพรรณ 96.5% 1,237.00 18,752.92 ...
อ่านเพิ่มเติม